Mentaltræning

Vil du gerne blive bedre til at lede dig selv?
Drømmer du om at sætte dig selv i førersædet på dine tanker?
Vil du gerne stå stærkere i din performance og have mere mentalt overskud i hverdagen?
 
Summen af dine tanker udgør den virkelighed du lever i.
Med mentaltræning kan du få min hjælp til selv at bestemme, hvordan din virkelighed skal se ud.
Jeg kan hjælpe dig med at øge din mentale kapacitet og styrke din følelsesmæssige balance, så du bliver bedre til at performe, fokusere og navigere, på tværs af alle arenaer i dit liv.  
 
Kort sagt, så er mentaltræning for dig der gerne vil lære at kontrollere din vigtigste muskel.
Din hjerne.
 
Jeg kan blandt andet hjælpe dig med at:
 

Min tilgang til mentaltræning
Det er i stigende grad ikke kun topatleter, elitesoldater og de bedste scenekunstnere, men også ledere i erhvervslivet der jævnligt skal håndtere pres og performe på højt niveau. Du skal være i stand til at holde et knivskarpt fokus, samt effektivt og hurtigt at kunne træffe kloge beslutninger, samtidig med at du evner at nytænke og bevare roen og overblikket.
 
Som certificeret coach er mentaltræning en naturlig del af min værktøjskasse, og med det som redskab kan jeg hjælpe dig med, ikke bare at præstere bedre end du nogensinde har gjort før, men også sørge for at du har dig selv med hele vejen.
 
En af mine vigtigste opgaver, er, at hjælpe dig med at frisætte dit sind; til at tænke positive konstruktive tanker; til at fokusere på det du selv kan kontrollere; til at forstå, at du i en given situation altid har et valg; om du vil vælge at bekymre dig eller lade være.

I et forløb med mig, vil vi altid tage udgangspunkt i dig og der hvor du er, og derfra arbejde os fremad. I mine øjne er mentaltræning meget mere end lineære metoder, hvor vi kan optimere på din performance i et afgrænset område. Ofte vil jeg invitere dig til at vi kigger 360 grader på hele dit liv, og at vi med fordel kan trække på metoder fra andre typer af coaching.
 
Alle kan have gavn af mentaltræning. At sætte sig i førersædet på egne tanker og oparbejde større bevidsthed om sine tankemønstre, er noget der kan komme alle til gode, der tager sig selv seriøst og vil investere i egen udvikling.
Det vigtigste er, at vi sætter ind det rigtige sted. Og der vil min guidance, baseret på en fornemmelse for hvor du er, foregå i tæt samspil med dig, så vi løbende kan afgøre hvordan vi bedst arbejder os fremad.

Du vil opleve at vi ikke stirrer os blinde på kortsigtede resultater. Jeg vil hjælpe dig med at nå dit næste delmål, fordi jeg ved at det er det næste skridt på vejen. Men jeg vil ikke bidrage til et quickfix, hvor du har vundet guldmedaljen eller på anden vis har nået toppen af dit bjerg, men har mistet dig selv på vejen og ender med udbrændthed eller værre.
Min overordnede mission er at hjælpe dig med at tænke langsigtet og arbejde bæredygtigt med din performance, din motivation og dit formål. Følger vi den filosofi, så ved jeg at resultaterne også kommer – ét skridt ad gangen. Det handler nemlig om modet til at turde sætte den rigtige retning og tålmodigheden til at lave det vedholdende arbejde, som det kræver hvis man vil skabe permanente forandringer i sit liv eller vil skille sig ud indenfor sit felt.
Min filosofi er at hele mennesker præsterer bedst. Jeg er derfor af den overbevisning, at vores motivation skal være bæredygtig, for at præstere bedst muligt – ikke bare i morgendagens kamp men på den lange bane i livet.
Fordi der ikke er nogen målstreg i livet.
 
I tillæg til min uddannelse som master practitioner hos CCC (Copenhagen Coaching Center) bygger jeg min praksis på et solidt fundament af egen erfaring. Jeg er selv high performer af hjerte og hjerne, har blandt andet en baggrund fra forsvaret og har en årrække levet som professionel atlet, og derudover har jeg selv været i knæ med burnout, stress og depression.
 
Du kan læse mere om min baggrund her.
 
Derfor ved jeg af erfaring, at mental styrke ikke kommer af sig selv. Evnen til at fokusere og præstere når du skal, ligesom evnen til at håndtere modgang og vende det til medgang, er noget der skal trænes.
Nøglen til det hele ligger i din evne til at kontrollere dine egne tanker.
Og det er noget alle kan lære.
Gennem mentaltræning kan jeg bl.a. hjælpe dig med at:

Lære at præstere når du skal

Bevare fokus, ro og overblik, og tænke klart i pressede og vigtige situationer, hvor der er noget på spil. Du får også værktøjer til at genfinde dit fokus, når du har mistet det, og lærer at yde mere end du selv troede muligt.

Fokuserer på det, du gerne vil have mere af

Hvad vil du gerne fokusere på at have mere af i dit liv? Det du vælger at give opmærksomhed vokser. Du kan vælge at fokusere på det positive eller negative. Du har altid et valg. Jeg hjælper dig med at fokusere på det rigtige.

Få øget selvværd og større selvtillid.

Det handler om at skabe konstruktive tanker. Vi bryder med dine negative tankemønstre og skaber nye og mere konstruktive. Vi arbejder bl.a. med succesoplevelser, selv-fortælling, visualisering og den umådelige kraft i din egen forestillingsevne.

Opbygge resiliens

Du vil opleve at du bliver bedre til at håndtere modgang og ”rejse” dig op igen når du falder. Du bliver bedre til at møde og acceptere de ting der kan være svære i livet, men uden at det tager kontrollen over dig.

Blive en high performer i dit eget liv.

Fokuserer du på de ydre resultater og lader dem definere din succes som menneske? Dine karriereambitioner og mål skal balanceres med alt det andet der også findes i livet. Fordi du er mere resilient og performer bedre, når du ikke kun fokuserer på de ydre resultater, men også måler dig selv på de indre.

Håndtere og forebygge stress

Vi lider ofte mere i vores tanker end i den virkelige verden. Stress og depression er ofte tilstande, som vi selv er medskabere af igennem vores tanker og bekymringer. Jeg hjælper dig med at skille tanker og virkelighed ad, og lokalisere problemet så der kan handles på det.

Tænke retning frem for hastighed

Føler du til tider at dit liv er én stor reaktion på alt det der sker omkring dig? Vi kaster et 360 graders blik på dit liv og koncentrerer dine tanker, om, hvor du gerne vil hen, frem for hvor det næste ’quickfix’ findes eller kortsigtede resultat kan opnås. Du får skabt nye og bedre vaner og en retning der matcher din fremtid.

Fokusere på det du selv kan kontrollere

Du vil i mindre grad lade dig påvirke af omverdenen, bliver bedre til at bruge mentale kræfter på din egen banehalvdel og lærer at give slip på alt det andet.

Komme til bevidsthed om tankemønstre

Du bliver hvad du tænker. Vi er et produkt af vores egne tanker og personlige vaner. En større bevidsthed om dine egne tankemønstre lærer dig at håndtere dem, så de ikke arbejder imod dig, men med dig.

Mere info ?

Kontakt mig i dag for at finde ud af, om mentaltræning kan gøre noget for dig.